Integritetspolicy

Personuppgifter

POLICY

Behandling av personuppgifter kunder

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande data skyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 * För och efternamn / eller Företagsnamn med organisationsnummer

  *E-postadress

  *Adress

  *Mobilnummer

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I samband med offertförande och orderläggning.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

 Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Rättsliga grunder och lagringstider

För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra order sparar vi i kundregistret:

*Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post

*Geografisk information

*IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
Lagringstid: två år efter du senast köpte något